Služby

 • Elektroinštalácie NN silnoprúdových rozvodov, elektrických prípojok
 • Montáž elektrických podlahových vykurovacích systémov
 • Výroba rozvádzačov
 • Štruktúrovaná kabeláž a optické siete
 • Dorozumievacie systémy videotelefóny a audiotelefóny
 • Televízne a anténne rozvody a systémy
 • Kamerové systémy
 • Elektrické zabezpečovacie systémy
 • Elektroinštalácie s inteligentným systémom riadenia
 • Projekčná činnosť
 • Servisná činnosť
 • Kontrolná činnosť – revízie

Východiskové a pravidelné revízie vyhradených technických zariadení elektrických (VTZ)

 • Revízie v priemyselných objektoch, v zdravotníckych zariadeniach, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, hoteloch a iných zariadeniach v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.
 • Revízie pracovných strojov a výrobných liniek STN EN 60 204-1
 • Revízie prenosných spotrebičov (výpočtovej a kancelárskej techniky) a elektrického ručného náradia STN 331610, STN 331600
 • Revízie elektrických zváracích agregátov
 • Revízie aktívnych a pasívnych bleskozvodných sústav STN EN 62 305, STN 341391
 • Revízie antistatický vodivých podláh
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových systémov

Naša firma sa snaží, aby nami dodávané práce a revízna činnosť, kontroly, boli vykonávané rýchlo v požadovanej kvalite, odovzdané v dohodnutých termínoch k spokojnosti odberateľov po vzájomnej konzultácii a v dohodnutých konečných cenách.

Nie je možné pridávať komentáre.